پولیش

پولیش خودرو چیست؟

پولیش خودرو یعنی رفع خط و خش های روی بدنه بیرونی خودرو که در اثر تصادف و ساییدگی یا بر خورد بدنه خودرو به جایی به وجود میاد. خط و خش های خودرو به هنگام برخورد با نور و بازتاب آن به چشم می آید، با استفاده از عملیات پولیش این خط و خش ها از بین میرود و پس از برخورد نور به بدنه خودرو این خش ها و کات ها دیگر معلوم نمیشوند به این عملیات پولیش میگویند.


پولیش خودرو چگونه انجام میشود؟

عملیات پولیش با استفاده از مایع پولیش و دستگاه پولیش(پولیشر) و یک پد پولیش انجام میشود که در ابتدا پد پولیش مناسب را با توجه به عمق خط و خش ها انتخاب میکنم و در دستگاه پولیش نصب میکنیم سپس مایع پولیش را در روی پد پولیش ریخته و روی محل خط و خش در بدنه خودرو میکشیم و به مدت چند بار تکرار میکنیم تا به طور کامل خط و خش ها از بین بروند سپس پولیش انجام میشود.

سبد خرید

ارسال برای مبلغ بالاتر از 5,000,000 ریال در همه جای ایران رایگان است.
ارسال برای مبلغ بالاتر از 5,000,000 ریال
در همه جای ایران رایگان است.